Geconfronteerd met een verdenking van baby schudden: 

Baby schudden, do's and dont's - Stichting skakenbaby.nl

Dit zijn de eerste stappen die u kunt ondernemen wanneer u geconfronteerd wordt met een verdenking van baby schudden:

 • Maak direct nadat u geconfronteerd wordt met een onterechte verdenking van baby schudden een dagboek van de voorafgaande weken over alle opvallende verschijnselen die zich bij uw baby hebben voorgedaan.
 • Noteer daarin ook medische of consultatiebureau consulten waarin u mogelijke problemen van uw baby ter sprake hebt gebracht. 
 • Zorg dat mensen uit uw naaste omgeving die betrokken bij u betrokken zijn dit dagboek ook kennen en zich van andere verklaringen onthouden. 
 • Verstrek aan ‘Veilig Thuis’ dit dagboek en stel dat er volgens u een medische verklaring moet zijn. 
 • Leg verder geen andere verklaringen af en probeer zelf geen mogelijke oorzaken te verzinnen en al helemaal niet in het gesprek met ‘Veilig Thuis en/of justitie.

Wanneer het crisisteam van ‘Veilig Thuis’ op bezoek komt direct na de melding van verdenking:

Zorg dat er mensen uit uw netwerk aanwezig zijn. Dat verkleint de kans dat broertje/zusje ook direct wordt weggehaald.
U hebt dan betere kansen voor een veiligheidsplan waarbij de kinderen thuis mogen blijven.
Geef geen toestemming aan ‘Veilig Thuis‘ voor medisch dossier en/of second opinion.

Voordat u een advocaat heeft gesproken:

 • Vraag bij een aanhouding onmiddellijk om uw eigen advocaat. U hoeft niet in te stemmen met de piketadvocaat;
 • Geef nooit toestemming aan de politie om uw woning te betreden, tenzij de politie een machtiging kan tonen, zich legitimeert en het doel van  binnentreden aan u meedeelt;
 • Leg geen verklaring af;
 • Geef dus geen antwoord op de aan u gestelde vragen, maar beroep u op uw zwijgrecht;
 • Onderteken geen verklaringen en/of andere documenten;
 • Doe geen afstand van uw eigendommen;

Bij een politieverhoor:

 • Beroep u op uw zwijgrecht. Werk pas mee aan een verhoor nadat u een advocaat heeft gesproken die u daartoe heeft geadviseerd;
 • Beperk u tot feiten die u zelf heeft waargenomen;
 • Trek geen conclusies en stem niet in met conclusies die de recherche trekt;
 • Vraag om uw advocaat te mogen spreken als u ergens over twijfelt;
 • Maak gebruik van uw zwijgrecht als u uw advocaat niet mag raadplegen.
 • Onderteken bij voorkeur geen verklaringen. Wilt u toch tekenen, doe dat dan alleen als u zelf de verklaring helemaal heeft doorgelezen en er niets anders staat dan wat u heeft willen zeggen;
 • Houd er rekening mee dat een eenmaal ondertekende verklaring bijna altijd door de rechter voor waar wordt aangenomen. Terugkomen op zo’n verklaring is daardoor heel moeilijk;
 • Hecht geen geloof aan toezeggingen van de politie dat u eerder naar huis mag als u wel verklaart. Meestal gaat de politie daar niet over en het is bovendien zelden waar.
 • Beken geen feiten die u niet heeft gepleegd!

(*) Alle tips gelden, voor zover uw advocaat niet anders adviseert

Heeft u hulp nodig? Laat uw gegevens achter in het formulier ‘Hulp bij beschuldiging‘.