Uitspraak hoogste gerechtshof (Supreme Court) in Zweden. nov 2014. Case B 3438-12.
Citaat: ‘It can be concluded that, in general terms, the scientific evidence for the diagnosis of violent shaking has turned out to be uncertain’.
Sindsdien zijn er in Zweden geen of nauwelijks strafzaken meer met alleen de shaken-baby-hypothese als bewijs waarbij alternatieve ziekte-oorzaken niet met zekerheid zijn uit te sluiten.

In Nederland en België zijn we betrokken bij drie recente volstrekt vergelijkbare zaken waarin veroordelingen tot twee jaar cel uitgesproken zijn en waartegen hoger beroep is ingesteld.
Eens zal ook in Nederland en België het echte recht zegevieren.