Let op

Stichting Shakenbaby.nl heeft m.i.v. 12-04-17 een nieuw bankrekeningnummer: NL79 SNSB 0947 2791 05.

    Ik maak dat bedrag over naar rekeningnummer: NL79 SNSB 0947 2791 05 ten name van: Stichting Shakenbaby.nl.
    De stichting heeft m.i.v. 13 okt 2014 de ANBI-status, RSINnr: 8544 36 145.

    (*) Verplichte velden