Het zal u maar gebeuren, uw jonge kind overlijdt of loopt zwaar lichamelijk letsel op. Een traumatische gebeurtenis die u maar moeilijk te boven komt. Als u het al te boven komt.

Nog ingrijpender en traumatischer is het als het Openbaar Ministerie u er ten onrechte van verdenkt de veroorzaker van de dood of het zwaar lichamelijk letsel te zijn. Een scenario dat helaas vaak voorkomt.

Als een arts geen “verklaring natuurlijk overlijden” afgeeft of redenen heeft te vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling, dan komt justitie al snel in beeld. Een strafrechtelijk onderzoek volgt dan en de ouder(s)/verzorger(s) worden als verdachte(n) aangemerkt.
Uren lange verhoren, soms dagen achter elkaar, aanhouding en inverzekeringstelling zijn niet ondenkbaar, maar liggen zelfs in de rede. Tijd en gelegenheid voor een normale rouwverwerking krijgt u niet.

Helaas is de werkwijze van politie, justitie en het veelal ingeschakelde Nederlands Forensisch Instituut (NFI) er op gericht om bewijzen tegen u te verzamelen in plaats van een andere, niet-strafbare, oorzaak voor de dood of het zwaar lichamelijk letsel van uw kind te vinden.

Wanneer bij een kind subdurale hematomen (bloedingen onder het harde hersenvlies) en/of retinabloedingen (bloedingen achter de ogen) worden geconstateerd, luidt de conclusie van het NFI vrijwel steevast “shaken baby syndrome” of “accelaratie-deceleratie-trauma”, wat zoveel wil zeggen als dat uw kind hard door elkaar geschud is of van grote hoogte is gevallen. Een ongeluk wordt door het NFI – afhankelijk van de ernst van het letsel – veelal uitgesloten.

Het NFI is slechts bereid haar voorlopige – en vaak voorbarige – conclusie te wijzigen wanneer de verdachte ouder/verzorger een voor het NFI mogelijke andere verklaring kan geven voor het geconstateerde letsel. Vaak kunt u dat als ouder/verzorger niet, zeker niet als er geen aanwijsbaar ongeluk, maar bijvoorbeeld een medische oorzaak voor het letsel is.
Aangezien het Openbaar Ministerie de conclusie van het NFI kritiekloos overneemt, heeft u een strafrechtelijk probleem met zeer waarschijnlijk voorlopige hechtenis tot gevolg.

Het is in uw belang om – zodra justitie zich in de zaak mengt – rechtskundig advies in te winnen, zodat u meteen weet wat uw rechten zijn en erger kan worden voorkomen.
Wij werken samen met een aantal advocaten die bekend zijn met shaken-baby zaken of met uw eigen advocaat.