Secretaris Patrick van Es

Ik ben vader van twee mooie dochters van 7 jaar en 8 maanden oud. Door een ervaring met een van mijn dochters wilde ik graag iets betekenen voor andere ouders en hoefde dan ook niet lang te denken over de vraag, of ik in het bestuur plaats wilde nemen als secretaris. Net als de andere bestuursleden is mijn doel, om in de toekomst te voorkomen dat ouders valselijk beschuldigd worden en daardoor in de problemen komen!

Voorzitter Jannes Koetsier

Ik werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Op dit moment zet ik mij in om te voorkomen dat kinderartsen te snel en lichtvaardig onterecht vermoeden van shaken-baby uiten. Daarnaast geef ik medisch advies aan ouders om te voorkomen dat zij overal tegen muren blijven aanlopen.

Penningmeester Henk van Waveren

Ik heb gewerkt als stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes en programma directeur bij de gemeente Amsterdam. Op dit moment werk ik als zelfstandig procesmanager. Graag zie ik dat kinderen die met het Shaken Baby Syndroom zijn of worden gediagnosticeerd én hun ouders vooraf zorgvuldiger worden benaderd en de rechtsgang daaraan wordt aangepast.